شب کاری و نکاتی که باید جدی گرفت!

چگونه با وجود شیفت شب مراقب سلامتی خود باشیم؟ در دنیای امروز، کار کردن در شیفت شب افزایش پیدا کرده است. شب کاری می‌تواند از جنبه‌ی مالی خوب باشد اما از جهت سلامتی چندان مطلوب نیست. برای کسانی که شیفت کاری شبانه داشته و به اصطلاح شب کار هستند، نخوابیدن در ساعات شب موجب تغییر […]

نکات مهم برای سلامتی کسانی که شب کار هستند

نکات شب کاری که باید بدانید.png

شب کاری با روال عادی سیستم بدن انسان چندان سازگار نیست. اما در برخی از مشاغل مانند آتش‌نشانی، اورژانس، مشاغل درمانی، نگهبان‌ها، خط تولید بعضی کارخانه‌ها و … شب کاری اجتناب‌ناپذیر است.  افرادی که به دلیل ملاحظات و قوانین شغل خود ناچار به کار کردن در شب هستند، باید به بعضی از نکات توجه داشته […]