كابوس شبانه را شكست دهید

كابوس شبانه

چگونه كابوس یا خواب های آشفته را از خود دور كنیم همان طور كه قبلا هم گفته ایم بدن انسان مجموعه ای از كنش ها و واكنش ها می باشد. در مقابل هر خوراك، نحوه خواب، زمان خواب و یا هر چیز دیگری بدن ما واكنش نشان می دهد. با كمك همین تعریف می توانیم […]