با خواب های آشفته آشنا شوید

خواب های آشفته

خواب های آشفته چیست یكی از مرسوم ترین اختلال هایی كه انسان در خواب تجربه می كند خواب آشفته است. خواب های آشفته را معمولا با نام كابوس می شناسیم. بدن انسان پر از كنش و واكنش می باشد. نسبت به هر چیزی واكنش هایی نشان می دهد. شناخت این واكنش ها همواره باعث درمان […]