غلبه بر بی خوابی با كمك یوگا

غلبه بر بی خوابی

غلبه بر بی خوابی چگونه امكان پذیر است برای درمان بی خوابی روش های بسیار متفاوتی وجود دارد. یكی از موثر ترین روش های غلبه بر بی خوابی ورزش است. با كمك ورزش اولا بدن شما خسته می شود و ثانیا عضله های شما آمادگی بهتری برای استراحت پیدا می كنند. هم چنین از لحاظ […]