كابوس های شبانه چه ویژگی هایی دارند

كابوس های شبانه

كابوس های شبانه در مطالب قبلی با كابوس آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم به بررسی این نكته بپردازیم كه كابوس های شبانه چه ویژگی های مشتركی دارند. كابوس یك اختلال خواب به حساب می آید. كابوس دیدن رابطه بسیار مستقیمی با وضعیت روانی افراد دارد. همه مردم جهان كابوس می بینند. اما بسیاری […]