مشكلاتی كه بی‌خوابی در كودكان ايجاد می كند

بی‌خوابی در كودكان

بی‌خوابی در كودكان به چه معناست قبلا به صورت مفصل درباره بی‌خوابی در كودكان صحبت كرده ایم. علائم مختلفی را كه كودكان بی خواب از خود نشان می دهند را برای شما بازگو كردیم. علائمی هم چون نخوابیدن در ساعت های مشخص و یا بیدار شدن های غیر منظم از جمله عواملی است كه نشان […]