شب کاری و نکاتی که باید جدی گرفت!

چگونه با وجود شیفت شب مراقب سلامتی خود باشیم؟ در دنیای امروز، کار کردن در شیفت شب افزایش پیدا کرده است. شب کاری می‌تواند از جنبه‌ی مالی خوب باشد اما از جهت سلامتی چندان مطلوب نیست. برای کسانی که شیفت کاری شبانه داشته و به اصطلاح شب کار هستند، نخوابیدن در ساعات شب موجب تغییر […]