شیراز گردی در شب

شیراز گردی

چرا به شیراز سفر کنیم شیراز یکی از از بزرگترین شهرهای ایران است. این شهر در دوره های مختلف پادشاهی به عنوان پایتخت انتخاب شده است. علت آن هوای بسیار مطلوب و آرامش بخش آن است. بهترین فصل برای سفر به این شهر رویایی بهار است. اگر در این فصل به شهر شیراز سفر کنید […]