با خواب آشفته خداحافظی كنيد

خواب آشفته

به راحتی از خواب آشفته دوری كنید خواب آشفته ، كابوس، خواب ترسناك تمام این ها در واقع یك اتفاق است. اتفاقی كه در خواب انسان می افتد و به شدت می تواند انسان را پریشان كند. قبلا سعی كرده ایم مطالبی را برای دوری از این اختلال كابوس بیان كنیم. در این مطلب نیز […]