اثرات روانی پرخوابی چيست

اثرات روانی پرخوابی

اثرات روانی پرخوابی قبلا به اختلالات مختلفی كه در خواب وجود دارد اشاره هایی كریده ایم. یكی از این اختلالات پرخوابی است. هر اتفاقی كه ریتم طبیعی بدن را بهم بزند می تواند عوارض و اثراتی را داشته باشد. این عوارض می تواند جسمی یا روحی روانی باشد. در این مطلب قصد داریم اثرات روانی […]

دلایل بی خوابی شبانه چیست؟

اختلال خواب در شب

آیا تا کنون به بی خوابی شبانه دچار شده اید؟ آیا تاکنون بد خواب یا بی خواب شده اید؟ بی خوابی شبانه می‌تواند به علت شرایط روحی و روانی، بیماری، عادات نادرست خواب، داروهای خاص یا عوامل بیولوژیکی باشد. در اثر بد خواب بودن و یا کمبود خواب ممکن است به بیماری های زیادی دچار […]