بد خوابی در شب به چه عواملی بستگی دارد

بد خوابی در شب

بد خوابی در شب یكی از بزرگترین آرزوهای انسان همواره تجربه یك خواب آرام است. بیش از نیمی از مردم این كره خاكی از خواب خود رضایت ندارند. بد خوابی در شب به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. اگر شما هم به دنبال تجربه یك خواب آرام هستید بد نیست عوامل مضر را بدانید. در […]