شب گردی در پل های تاریخی اصفهان

پل های تاریخی اصفهان

پل های تاریخی اصفهان در شب اصفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران به حساب می آید که مکان های تفریحی بسیاری دارد. پل های بسیاری بر روی رودخانه زاینده رود وجود دارند که انعکاس آن ها در آب و به خصوص در شب بی نظیر است. در این مطلب می خواهیم این پل ها را […]