اثرات روانی پرخوابی چيست

اثرات روانی پرخوابی

اثرات روانی پرخوابی قبلا به اختلالات مختلفی كه در خواب وجود دارد اشاره هایی كریده ایم. یكی از این اختلالات پرخوابی است. هر اتفاقی كه ریتم طبیعی بدن را بهم بزند می تواند عوارض و اثراتی را داشته باشد. این عوارض می تواند جسمی یا روحی روانی باشد. در این مطلب قصد داریم اثرات روانی […]

انواع اختلالات خواب شبانه

اختلالات خواب شبانه

مشکلات در خواب شبانه را بدانید حتما شنیده اید که بسیاری از افراد خوش خواب هستند. این کلمه در اصطلاح به افرادی گفته می شود که راحت به خواب فرو میروند و یا خواب عمیقی دارند. در واقع در هنگام خواب و به خصوص خواب شبانه دچار مشکلی نیستند. اما دسته ای دیگر دقیقا نقطه […]