گردشگری در شب های آبادان

شب های آبادان

شب های آبادان چگونه سپری می شود شهر آبادان یکی از معروف ترین شهر های جنوبی کشور ایران است. وقتی نام آبادان می آید همه یاد جنوب، لهجه گرم آبادانی، عینک های دودی و رودخانه های زیبا می افتیم. متاسفانه در دوران جنگ بسیاری از محل های زیبای آبادان تخریب شده است اما هنوز هم […]